top of page

Yasal Uyarı

Bu Alandaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız.
İçerik ve Yasal Uyarılar
Bu bölüm, seydasenturk.com içeriği ve bu içeriğin kullanımı ile ilgili yasal uyarıları kapsamaktadır. Bu yasal uyarılar önceden haber vermeksizin Şeyda Şentürk tarafından değiştirilebilir.
Genel Uyarılar
1. Bu site Şeyda Şentürk’e aittir ve Şeyda Şentürk tarafından işletilmektedir. Url adresi http://www.seydasenturk.com şeklindedir ve bundan sonra site olarak anılacaktır.
2. Sitenin tüm hakları saklıdır.
3. Bu sitede yer alan üçüncü şahıslara ait diğer ürün ya da hizmet markaları ve şirket unvanları hakkında tasarruf yetkisi tamamen ilgili üçüncü şahıslara ait olup bu markalar ve şirket unvanları sahiplerinin adına tescil edilmiş olabilir. Üçüncü şahıslara ait bu marka ya da şirket unvanlarının izinsiz kullanımı halinde yasal sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
4. İşbu sitenin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman, belge, bilgi, veri, makale, şiir, yazı, program, fotoğraf, video v.b. tüm hakları saklıdır. Bu sitenin tamamının ya da bir bölümünün, Şeyda Şentürk'ün yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekil ve ortamda kopyalanması ya da yeniden yaratılması veya başka bir site ya da medyada yayınlanması veya başka bir yere taşınması kesinlikle yasaktır.
5. Kullanıcılar ve Üyeler sitede yer alan tüm uyarılara, sitenin kullanımına ilişkin olarak Şeyda Şentürk tarafından belirlenen hüküm ve şartlara ve yürürlükteki mevzuata aynen uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar ve Üyeler, sitede sunulan hizmetleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili kanun hükmündeki kararnamelerden doğan her türlü fikri (telif) ve sınai mülkiyet hakları Şeyda Şentürk’e ait olmak koşuluyla kişisel amaçları için ve izin verilen hallerde ticari amaçlarla kullanabilirler.
Site İçeriği
Bu site aşağıdaki içerik bileşenlerinden oluşur.
1. Şeyda Şentürk logosu
2. Şeyda Şentürk tarafından oluşturularak, kullanıcılar ve Üyelere sunulan içerik.
3. Üçüncü taraflardan sağlanarak, kullanıcılara sunulan içerik.
4. Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan içerik.
5. Kullanıcılar ve Üyeler tarafından veri girişi, mesaj gönderme, dosya yükleme, v.b. yollarla sağlanan içerik.
6. İçeriğin sunumu amacıyla Şeyda Şentürk tarafından geliştirilerek ya da üçüncü taraflardan tedarik edilerek kullanılan yazılım kodları ve etkileşimli alanlar.
Yasal Uyarılar
1. Sitede yer alan ve bizzat Şeyda Şentürk tarafından oluşturulan yazı, doküman, makale, bilgi, yazılım v.b. her türlü materyal ve içeriğin eser sahibi Şeyda Şentürk olup bu materyal ve içeriğin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan her türlü fikri mülkiyet (telif) hakkı Şeyda Şentürk’e aittir. Şeyda Şentürk tarafından oluşturulan site içeriği, Şeyda Şentürk uzmanları tarafından, bilimsel prensipler ve etik kurallar çerçevesinde, yüksek kalite ve mutlak kamu yararı hedefi ile hazırlanmaktadır. Buna rağmen Şeyda Şentürk, bu sitede yer alan yazı, doküman, makale, bilgi, yazılım v.b. her türlü materyalin ve sunulan diğer malzemelerin kesin doğruluğunu, uygunluğunu, güvenilirliğini ve yeniliğini garanti etmez.
2. Üçüncü şahıslardan yazılı izinleri alınmak suretiyle temin edilen ve sitede Kullanıcı ve Üyelerin hizmetine sunulan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman v.b bilgiye ilişkin fikri mülkiyet (telif) haklarının sahibi, söz konusu web sayfasında adı eser sahibi olarak zikredilen gerçek ya da tüzel kişidir. Eser sahibinin adının zikredilmediği durumlarda, söz konusu haklar Şeyda Şentürk’e aittir. Kullanıcılar ve Üyeler, üçüncü şahıslardan temin edilecek bu tür yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman v.b bilgiye ilişkin olarak eser sahibinin koyduğu her türlü kısıtlama ve şartı aynen kabul ettiklerini beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslardan rapor, yazı, makale, görüş, haber, v.b. şekilde alınarak sunulan bu bilginin içeriğinden, söz konusu bilgiyi temin eden üçüncü şahıs bizzat sorumludur. Bu kapsamda, sitede yer alan üçüncü şahıslara ait düşünce ve ifadelerin sorumluluğu da düşünce ve ifade sahibine ait olup bu düşünce ve ifadelerden dolayı Şeyda Şentürk’ün herhangi bir sorumluluğu yoktur. Şeyda Şentürk, üçüncü şahıslardan sağlanan her türlü belge, doküman, bilgi ve diğer malzemelerin kesin doğruluğunu, uygunluğunu, güvenilirliğini ve yeniliğini garanti etmez.
3. Üçüncü maddede belirtilen hükümler Şeyda Şentürk sponsorları, reklam verenleri ve sitede mal ve hizmet sağlayıcı olarak yer alan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman v.b bilgi ve malzeme için de geçerlidir.
4. Şeyda Şentürk, seydasenturk.com üzerinden yalnızca kendi standartlarına ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olan “üçüncü şahıslara ait Web Sitelerine” link sağlamaya dikkat etmektedir. Ancak, link sağlanan bu “üçüncü şahıslara ait Web Sitelerinin” içeriği, bu siteler Şeyda Şentürk tarafından denetlenmediğinden, Şeyda Şentürk’ten habersiz olarak değiştirilebilir. Şeyda Şentürk’ün bu tür değişiklikleri haber verme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, Şeyda Şentürk bu değişikliklerden sorumlu değildir. İşbu Şeyda Şentürk sitesi ve üçüncü şahıslara ait sitelerdeki her türlü belge, doküman, bilgi ve malzeme ‘olduğu gibi’ sağlanmakta olup, bu belge, doküman, bilgi ve malzemelere ilişkin olarak Şeyda Şentürk ve üçüncü şahıslar tarafından (doğruluk, kesinlik, güvenilirlik, kesintisiz çalışma dahil) açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemektedir.
5. Kullanıcılar veya Üyeler tarafından veri girişi, mesaj gönderme, dosya yükleme, v.b. yollarla sağlanan her türlü bilgi, belge, doküman, yazılım, materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaklardır) sorumluluğu işbu içeriği sağlayan Kullanıcı veya Üyeye aittir. Bu yollarla içerik sağlayan Kullanıcı veya Üye, bu içerik üzerinde, hizmet alımı veya verilmesine ilişkin yapılacak anlaşma hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şeyda Şentürk’e “ücretsiz, süresiz, münhasır olmayan, devredilebilir ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan” bir kullanım yetkisi vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bu kullanım yetkisi kapsamında Şeyda Şentürk söz konusu İçeriği işleme, kopyalama, çoğaltma, üçüncü şahıslara dağıtma, izne gerek kalmadan değişiklik yapma ve sitede yayınlama hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Kullanıcılar ve Üyeler temin edecekleri bu tür içeriğin yanlış, yanıltıcı, saptırılmış, doğru olmayan, haksız rekabet yapan veya buna neden olan, küfür mahiyetinde olan, kaba, terbiyesiz, bayağı, nefret uyandıran, tacizkar, müstehcen, tiksindirici, iğrenç, suistimal edici, cinsellikle ilgili, tehdit edici, saldırgan, karalayıcı, bireysel gizliliği zedeleyen, ırkçı, insani-ahlaki-dini değerlere saygısız, yasadışı etkinlikleri savunan, herhangi bir kanuna uygun olmayan veya suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.
6. Şeyda Şentürk, kendisi tarafından geliştirilen veya üçüncü şahıslardan temin edilen yazılım kodları da dahil olmak üzere, sitede sunulan bilgi, belge, doküman ve malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz devam edeceğine veya hatadan arınmış olacağına, sorunların giderileceğine veya forum alanları gibi etkileşimli alanlar ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, işbu sitenin virüslerden ya da başka zararlı unsurlardan arınmış olduğuna dair hiçbir garanti vermez.
7. Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Şeyda Şentürk, bu sitede sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık veya zımni hiçbir garanti vermemektedir.
8. Şeyda Şentürk, siteye giriş ve sitenin kullanımı, sitedeki herhangi bir içeriğin, görüntünün veya yazılımın indirilmesi v.b. nedenlerle Kullanıcı ve Üyelerin bilgisayarlarında veya diğer aygıtlarında meydana gelebilecek zararlardan (veri kaybı dahil) sorumlu değildir.
9. Bu sitede yer alan bilgi, belge, doküman, yazılım, materyal, içerik ve her türlü malzemenin kullanımından doğabilecek veri kaybı, kar mahrumiyeti, işin kesintiye uğraması dahil her türlü zarardan bizzat ilgili Kullanıcı/Üye sorumludur. Kullanıcılar ve Üyeler kullanımdan doğan bu tür zararlardan dolayı Şeyda Şentürk'ten tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı ve Üyeler, bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılır. Bu site içeriğinin Kullanıcı ya da Üyeler tarafından hukuka veya işbu sitede yer alan hüküm ve şartlara aykırı kullanımından ötürü doğabilecek her türlü zarardan (üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali dahil) ilgili Kullanıcı ya da Üye sorumlu olacaktır.
10. Bu siteden yararlanan tüm Kullanıcılar ve Üyeler, yukarıdaki hükümleri kayıtsız şartsız aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu şartları kabul etmeyen Kullanıcı ve Üyeler sitede sunulan hizmetlerden yararlanamazlar. Üyeler, işbu maddelere ek olarak, sitede yer alan Üyelik Sözleşmesi hüküm ve şartlarına uymakla da yükümlüdür.
Şeyda Şentürk Logosu
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunmaktadır. Şeyda Şentürk logosu (“LOGO”), üçüncü şahıslara ait Web siteleri başta olmak üzere diğer tüm ortamlarda yalnızca Şeyda Şentürk’e ilgi kurmak ve/veya http://www.seydasenturk.com adresine bağlantı vermek amacıyla kullanılabilir. LOGO’nun üçüncü şahıslara ait Web sitelerinde kullanım koşulları aşağıda verilmiştir. LOGO’yu kullanarak ya da bilgisayarınıza indirmekle bu ilkeleri kabul etmiş sayılırsınız.
1. LOGO her zaman Şeyda Şentürk’ün http://www.seydasenturk.com adresindeki ana sayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır.
2. LOGO, imleç ile üzerine gelindiğinde görünen “Şeyda Şentürk” açıklama metnini içerir, bu da LOGO’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (LOGO, Şeyda Şentürk’e bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). LOGO’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz veya değiştiremezsiniz.
3. LOGO, sadece, Şeyda Şentürk’e veya ürünlerine ya da hizmetlerine doğru atıfta bulunulan Web sayfalarında kullanılabilir. LOGO atıfta bulunulan yerin hizasında veya aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Kendi Web sayfanızın başlığı, diğer markalarınız, amblemleriniz ve logolarınız en az LOGO kadar öne çıkmalıdır. LOGO’yu, Şeyda Şentürk ya da Şeyda Şentürk tarafından sponsorluk, destek veya lisans verildiğini ima edecek şekilde gösteremezsiniz.
4. LOGO tek başına görünmelidir, LOGO’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında bir minimum boşluk olmalıdır (LOGO’nun yüksekliği kadar). LOGO, başka herhangi bir logonun bir parçası veya bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
5. LOGO’yu, ebadı, boyutları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştiremez, canlandıramaz, dönüştüremez veya başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifini veya iki boyutlu görünümünü bozamazsınız.
6. LOGO’yu, Şeyda Şentürk ürünlerini veya hizmetlerini kötüleyen, Şeyda Şentürk’ün fikri ve sınai mülkiyet haklarını veya başka haklarını gasp eden, haksız rekabet yapan ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiç bir Web sitesinde kullanamazsınız.
7. Bu ilkeler kapsamında, size Şeyda Şentürk’ün ismi, logosu veya markaları ile ilgili herhangi bir lisans veya başka bir hak verilmemektedir. Şeyda Şentürk, LOGO’nun kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma veya koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Şeyda Şentürk, bu ilkelere uymayan, Şeyda Şentürk’ün fikri ve sınai mülkiyet haklarını veya başka haklarını çiğneyen kişilere ve yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı her türlü yasal yola başvurma hakkını saklı tutar.
bottom of page